Kung Ayaw Mo, Huwag Mo- Rivermaya

My first podcast

This is my first Audeliver podcast description.

Kung Ayaw Mo, Huwag Mo- Rivermaya

Published on Mon, 19 Mar 2018 19:02:35

Kung Ayaw Mo, Huwag Mo- Rivermaya Hari ng dedmahan ang teleponong apat na magdamag ng 'di umiimik Kung 'di ka tatawagan may pag-asa kayang Maisip mo ako't biglang ma-miss Hindi kita mapipilit kung ayaw mo 'wag mo akong isipin bahala (na/ka) Hindi kita mapipigil kung balak mong Ako'y iwanang nag-iisa P'wes walkathon ako patungo riyan Isosoli ko lang lahat ng mga sulat mo At me-katok pa yata'ng doorbell n'yo Magtatatlong oras na'ko rito... hello!? Kung ayomo 'wag, Kung ayomo 'wag, Kung ayomo, kung ayaw mo, huwag mo! Kung ayomo 'wag, Kung ayomo 'wag Kung ayomo, kung ayaw mo, huwag mo


download MP3 duration 0:03:45, size 3.44 MB