Awit ng Paghahangad - bukas palad

Awit ng Paghahangad - bukas palad

Published on Wed, 24 Jun 2020 05:38:48

Glory be to God. :))


download MP3 duration 0:03:42, size 3.39 MB