Audeliver demo podcast: Real Story of Sambhaji Raje (The Great Maratha)

Real Story of Sambhaji Raje (The Great Maratha)

Published on Thu, 6 Feb 2020 07:52:20

The real story of Sambhaji Raje...! संभाजी महाराज यांनी लिहिलेले ग्रंथ ज्ञानेश्वरांनी वयाच्या १६ व्या वर्षी ज्ञानेश्वरी लिहिली. संभाजी महाराजांनी वयाच्या १४ व्या वर्षी संस्कृत मध्ये ग्रंथ लिहिला, ग्रंथाचे नाव — बुधभुषणम. संभाजी महाराजांनी अजून ३ ग्रंथ लिहिले: नखशिख (नखशिखांत), नायिकाभेद, सातशातक. श्री गणेशाला नमन देवदानवकृतस्तुतिभागं हेलया विजितदापतनागम् | भक्तविघ्नहनने धृतरत्नं तं नमामि भवबालकरत्नम् || मराठी मध्ये अर्थ: देवदानवांच्या स्तुतीने संतुष्ट झालेल्या, द्रुष्टांचे गर्वहरण करणाऱ्या, भक्तांची विघ्ने वारणाऱ्या, रत्ने धारण करणारा, शिवाच्या पुत्रा गणेशा, तुला माझे नमन असो. संभाजी महाराजांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे संस्कृत मध्ये वर्णन . कलिकालभुजंगमावलीढं निखिलं धर्मवेक्ष्य विक्लवं यः | जगतः पतिरंशतोवतापोः (तीर्णः) स शिवछत्रपतीजयत्यजेयः | मराठी मध्ये अर्थ: कलिकारुपी भुजंग घालीतो विळखा, करितो धर्माचा ऱ्हास. तारण्या वसुधा अवतरला जगपाल, त्या शिवबाची विजयदुदंभी गर्जुदे खास. संभाजी महाराजांनी शहाजी महाराजांचे संस्कृत मध्ये वर्णन . भृशत् बलान्वयसिन्धुसुधाकरः प्रथितकीर्त उदार पराक्रमः | अभवत् अर्थकलासु विशारदो जगति शाहनृपः क्षितिवासवः || मराठी मध्ये अर्थ: सिंधुसुधाकरासारखे प्रचंड बलशाली, कीर्तिवान, उदार, पराक्रमी व अर्थकलांमध्ये विशारद असे राजे शहाजी होऊन गेले. माझे व्हिडिओ पहाण्याबद्दल धन्यवाद ...


download MP3 duration 1:45:03, size 96.19 MB