Audeliver demo podcast: 9X Jhakaas | Jhakaas Sitara | Song: VATA | Full Song | HD

9X Jhakaas | Jhakaas Sitara | Song: VATA | Full Song | HD

Published on Wed, 9 Sep 2020 15:26:30

Paha Jhakaas New Song: VATA. Lyrics: वाटा... वाटा जागलेल्या तुझ्या भोवतालि वाटा जागलेल्या तुझ्या भोवतालि तु दूर अशी का मी इथे एकटा हा वाटा जागलेल्या तुझ्या भोवतालि वाटा जागलेल्या तुझ्या भोवतालि आस तूझी ही लागे जीवाला येशील केव्हा मन रमवाया , ध्यास तूझा हा वेड्या मनाला घेऊनी जाई तूझीया दिशेला ; घेता श्वास पुन्हा मी तूझा होउन जाई वाटा जागलेल्या तुझ्या भोवतालि वाटेवर उभा राहूनी वाट तूझी पाहिली तू गेलीस दूर पण तूझी आठवण जवळच राहिली आता तूझा भास देखील देतोय मला त्रास माझ्या या मनाला हवाय फक्त तूझाच सहवास.... आज मनाला वाटे असे का गेली जशी तू न परताया , पाहता पुन्हा त्या वाटा शोधे मी पाऊल खुणांना वाटा जागलेल्या तुझ्या भोवतालि तूझ्यापासून दूर गेल्यावरही तूझी आठवण प्रत्येक पावलावर जाणवतेय तू सोबत नसताना प्रत्येक क्षणाची चाहूल मला त्याच वाटेवर बोलवतेय.... Song Name : Vata Album Name : Vata Production House : Avani Abhishek Karangutkar Productions Singer : Keval Walanj Music : Sushant Bapardekar Lyrics : Vipul Shivalkar Please subscribe to our channel here: http://bit.ly/Subscribe-9XJhakaas About 9X Jhakaas: 9X Jhakaas is Maharastra's first Marathi music channel that airs the best Marathi songs with humorous animated shows featuring the characters Chote Bade, Surmai and Chochya. Our Top Trends: 9X jhakaas 9XJhakaas Marathi music channel tv marathiTV Chochya Aaishappat Maharashtra Channel Social Links: For more Marathi Music and Masti, log on to Website: Website: http://www.9xjhakaas.in or visit Facebook: http://www.facebook.com/9xjhakaas.in Twitter: http://www.twitter.com/9xjhakaas G+: https://plus.google.com/107494892861093787374


download MP3 duration 0:05:00, size 4.59 MB