Audeliver demo podcast: Bukas Palad - Balang Araw (with Lyrics)

Bukas Palad - Balang Araw (with Lyrics)

Published on Wed, 24 Jun 2020 06:03:39

DISCLAIMER: SONG NOT MINE. Rights given to whom it may due. . Sa mga titik mararamdaman kapayakan ng kagalakan ng batang inaantabayanan ang kasukdulan ng kapayapaan ng buong sangkatauhan. . BALANG ARAW . Balang araw ang liwanag matatanaw ng bulag Ang kagandahan ng umaga pagmamasdan sa tuwina Balang araw mumutawi sa bibig ng mga pipi Pasasalamat at papuri awit ng luwalhati KORO: Aleluya, aleluya Narito na'ng Manunubos Luwalhatiin ang Diyos! Balang araw tatakbo ang pilay at ang lumpo Magsasayaw sa kagalakan Iindak sa katuwaan (KORO) . http://www.bukaspalad.com/songs/balang_araw


download MP3 duration 0:03:03, size 2.80 MB