Audeliver demo podcast: DANGAW DANGAW - waray waray song//lyrics

DANGAW DANGAW - waray waray song//lyrics

Published on Sat, 9 Mar 2019 06:30:36

maaram gad ako nga naruruyag ka sa ako, pero kay may asawa ka naman.. Kaupay la pamatiun, namimingaw ak lugod sa pinas


download MP3 duration 0:06:32, size 6.00 MB