Audeliver demo podcast: Ivan Klánský / Miroslav Brejcha - tajemství tónů - Debatní klub

Ivan Klánský / Miroslav Brejcha - tajemství tónů - Debatní klub

Published on Thu, 6 Oct 2016 03:29:36

00:53 -- Představení impulsové metody 04:34 - Praktická ukázka, s čím metoda impulsace pracuje 07:40 -- Jaký je rozdíl v impulsech v pomalé a rychlé muzice, v jednoduché a složité skladbě 09:50 - Pulsace hudby Indexace debaty: 13:00 -- Výjimky v klavírní skladbě, kde jde fráze dohromady s pulsací 15:20 -- Role pulsů ve vnímání délky skladby 16:50 -- Dobové provedení hudby 19:45 - Mezigenerační rozdíl mezi interprety a posluchači klasické hudby 22:22 -- Jak se rychle naučit celé Smetanovo dílo 25:00 -- Zdokonalování nástrojů umožňuje další interpretační vývoj staré hudby Ivan Klánský studoval na pražské konzervatoři a HAMU v Praze. Je předsedou Chopinovy společnosti a Chopinova festivalu v Mariánských lázních. Laureát mezinárodních soutěží: Bolzano (1967), Neapol (1968),Bachovaksá soutěž Lipsko (1968), Barcelona (1970), Varšava (1970). Stal se prvním Čechem v historii, který se ve Varšavě dostal do finále. (Chopinova mezinárodní klavírní soutěž se koná ve Varšavě od roku 1927 a od roku1995 se koná každých 5 let.) Miroslav Brejcha studoval hru na klavír na Konzervatoři v Plzni a na AMU v Praze. Na AMU poté absolvoval studium hry na cembalo u Z. Růžičkové. Studia ukončil v dvouletým pobytem Paříži v cembalové třídě H. Dreyfus a roční stáží na Univerzitě Mozarteum v Salzburgu u K. Gilberta. Od roku 2000 Miroslav Brejcha působí jako ředitel Konzervatoře Plzeň. Pravidelně je zván do porot klavírních soutěží.


download MP3 duration 0:27:56, size 25.58 MB